Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Clwb Camu Mlan

Dechreuodd ein tymor o deithiau cerdded ar fore Mawrth braf ym Mharc/ Coedwig Penllergaer. Dyma daith sy’n dipyn o ffefryn gan y grŵp erbyn hyn gan fod digon o amrywiaeth yn y delweddau ac mae’n braf cefnogi’r gwirfoddololwyr sydd yn adnewyddu’r parc
ac sydd yn waith diddiwedd. Mae’r caffi yno hefyd yn dilyn canllawiau Cofid 19 gan ei fod allan yn yr awyr agored a dim ond tô cynfas drosto a phaned dda i orffen y daith. Aeth ygrŵp i fyny i Gefneithin nesaf a cherdded draw oddiyno i’r Tymbl ar hyd y llwybr swyddogol. Roedd yn glawio’n drwm wythnos yn ddiweddarach a dim ond tair oedd wedi cwrdd yn y maes parcio ar bwys y llyn yn Llansamlet ond llwyddodd dwy ohonynt i gael taith o ryw awr a hynny yn sych cyn i storm Arwen gyrraedd! Taith wedyn ym Mharc y Gnoll, yng Nghastell Nedd ond
roedd rhaid gohirio yr wythnos ganlynol,eto oherwydd glaw, ond cawsom gyfle ym mis Tachwedd i wneud y daith honno, sef gorffen y daith hanesyddol o gwmpas Pontarddulais. Y tro yma sôn yn arbennig am gysylltiadau’r Bont â rhyfeloedd y Beca gan fod dwy garreg, un bob pen i’r dre, yn cofnodi hyn. Teithiau lleol fu wedyn tan ddiwedd y tymor- ar lwybr y Mileniwm o Pwll i Ddoc y gogledd yn Llanelli, ac o Benclacwydd i Fachynys, ac ar lwybr yr arfordir o Langland i Caswell, ac o gwmpas SA1 yn Abertawe. Mae rhyw 12- 16 yn cerdded yn gyson ac mae’r casglu £1 yr un bob wythnos wedi galluogu Lis Fidler i gyrraedd £100 a’i dymuniad oedd rhoi’r arian i elusen Marie Curie. Gwen Evans sydd yn casglu nawr. Gorffennodd y tymor gyda cinio Nadolig hyfryd yn Seager’s Gorseinon a phawb wedi mwynhau’r cyfle i gymdeithasu unwaith eto. Y bwriad yw cwrdd nesaf ar Ionawr 11eg, 2022 am 10 y bore ym maes parcio Seager’s, Gorseinon i gerdded draw i Dregwyr ar hyd y llwybr cymharol newydd. Os bydd rheolau Cofid yn caniatau fe gawn baned wedyn yn y bwyty.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2022

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Aldyth Williams
  55 Glanbran Road, Gellifedw, Abertawe, SA7 9PD
  01792 818 114
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249