Rhanbarth Maldwyn Powys

Cangen Bro Cyfeiliog yn ail gwrdd

Dyma lun o aelodau Cangen Bro Cyfeiliog yn cwrdd ym mis Medi i ddechrau’r tymor newydd. Cawsant noson i gymdeithasu a gwledda yn y Penrhos, Cemaes. Braf oedd cael cyd-gwrdd  …Darllen mwy  »

Penblwydd Arbennig

Roedd penblwydd arbennig un o aelodau Merched y Wawr, Carno dydd Sadwrn, ac aeth Joan Phillips a Llinos Humphreys a blodau a ffrwythau iddi i Cartfef Dyfi, Machynlleth  lle mae  …Darllen mwy  »

Noson ynghwmni ‘Adra’ i Ganghennau/Clybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Cangen Bro Cyfeiliog yn cyfarfod am daith gerdded

Dechreuodd Merched y Wawr Bro Cyfeiliog ei thymor newydd gyda thaith gerdded a phicnic gan ymbellhau ar y 5ed o Fedi. Cychwynnodd y daith o’r Ganolfan, heibio Bryncoch a throi  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Maldwyn eleni. Daeth tîm Llanfyllin yn gyntaf, Bro Cyfeiliog yn 2il a’r Drenewydd yn 3ydd. Llongyfarchiadau i Gwenan o dîm  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Maldwyn

Dyma luniau o noson Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys. Daeth cangen Llanerfyl yn 1af ac yn 3ydd gyda cangen Y Foel a’r cylch yn 2il. Llongyfarchiadau!

Diolch i Eleanor Jones a Catherine Davies

Dyma Meira Evans, Marian James, Freda Williams a Mary Steele yn cyflwyno anrheg i Eleanor Jones a Catherine Davies am eu holl waith fel Swyddogion Maldwyn.

Chwaraeon Maldwyn Powys

Dyma luniau o fuddugwyr noson Chwaraeon rhanbarth Maldwyn Powys. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!      

Tim buddugol Rhanbarth Maldwyn

Dyma lun tim buddugol Cwis Hwyl 2017 Maldwyn – sef Cangen Llanerfyl (Gwenllian Lansdown Davies, Linda James, Gwenan Davies a Delyth Francis)

Dathlu’r Aur yn Maldwyn Powys

Lluniau Dathlu’r Aur yn Rhanbarth Maldwyn Powys
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

   • Hydref

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catrin Hughes
  Llais Afon, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PW
  01938 820 594
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Avril Hughes
  Neuadd Ddu, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PR
  07854 014391
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883