Rhanbarth Meirionnydd

Noson Llith a Charol Rhanbarth Meirionnydd

Newyddion Cangen Y Bala

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd cystadleuaeth ar gyfer ein holl aelodau . Roedd 4 tasg wedi eu gosod -cwbwlhau Limerig ,brawddeg or gair Nadolig , cerdd acrostig ENFYS a cheisio cael  …Darllen mwy  »

Noson ynghwmni ‘Adra’ i Ganghennau/Clybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Cangen Y Bala yn ail gyfarfod

‘Wele’n cychwyn dair ar ddeg O Ferched y Wawr ar bnawn teg’ ( gyda Ymddiheuriadau i Ceiriog) Cynhaliwyd ein gweithgaredd MYW cyntaf ar gyfer 2020-2021 gyda thaith gerdded  hamddenol ar  …Darllen mwy  »

Cangen Dolgellau yn ail gwrdd

  Merched y Wawr, Dolgellau Cyfarfu cangen Dolgellau o Ferched y Wawr b’nawn Mercher, Medi 16eg yn y maes parcio ger pont Llanelltyd! Roedd hi’n dywydd delfrydol i gwrdd yn  …Darllen mwy  »

Gohirio – Meirionnydd

Yn anffodus oherwydd mater corona firws, mae’r penderfyniad wedi ei wneud i ohirio Pwyllgor Rhanbarth oedd fod ymlaen ar y 16 o Fawrth ac y Gŵyl Ranbarth oedd i fod  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Meirionnydd

           

Gwasanaeth Llith a Charol Meirionnydd

Swyddogion Rhanbarth Meirionnydd yn cyflwyno’r arian a gasglwyd yng ngwasanaeth carolau’r rhanbarth i ‘MIND’ Gwynedd a Mon.  

Buddugwyr Meirionnydd yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol

Y tri tim ddaeth yn fuddugol ym Meirionnydd yn y Cwis hwyl allan o 17 tîm. Tim Llanuwchllyn  –  Wendy Jones, Gwenfair Jones, Ann Thomas a Beryl Griffiths efo Mona  …Darllen mwy  »

Sioe Sir Feirionnydd

Ychydig luniau o’r sioe yn ddiweddar: Cangen gyda marciau uchaf – Ceri Lloyd Jones yn cynrychioli cangen Rhydymain   Eitem orau’n yr adran coginio – Margiad Davies Bro Tryweryn    …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883