Rhanbarth Môn

Talwrn ers Talwm

Talwrn Ers Talwm Ddiwedd  hydref  2019 cefais alwad ffôn annisgwyl yn gofyn fyddai cangen Merched y Wawr, Talwrn yn fodlon helpu plant yr ysgol efo’u prosiect Talwrn Ers Talwm.  Roedd  …Darllen mwy  »

Gwasnaeth Nadolig Rhanbarth Môn

Dydd Sul, Rhagfyr 6ed bu i aelodau Merched y Wawr, Rhanbarth Môn gynnal eu gwasanaeth Nadolig ar raglen Zoom. Daeth 32 o aelodau i ymuno gyda ni. Diolch mawr i  …Darllen mwy  »

Noson ynghwmni ‘Adra’ i Ganghennau/Clybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Aelodau Mon yn cyflwyno arian i’r Samariaid.

Aelodau Clwstwr Porthaethwy, Brynsiencyn, Llandegfan a Llanfairpwll Rhanbarth Ynys Môn yn cyflwyno’r arian i’r Samariaid. Bu aelodau Rhanbarth Mon yn casglu arian yn y gwasanaeth Llith a Charol a’r daith  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Mon yn casglu arian i’r Samariaid

Bu aelodau Rhanbarth Mon yn casglu arian yn y gwasanaeth Llith a Charol a’r daith gerdded flynyddol. Yr elusen a ddewisodd clwstwr Porthaethwy, Llandegfan, Brynsiencyn a Llanfairpwll eleni oedd y  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Nant y Pandy

Daeth dros 65 o aelodau rhanbarth Môn i gerdded nos Wener. Diolch i ganghennau Rhosmeirch a’r Talwrn am drefnu’r daith. Cafwyd tywydd bendigedig ac amser hyfryd gyda digon o sgwrsio  …Darllen mwy  »

Elvis Cymru yn Ymweld â Changen Caergybi

Bu Elvis Cymru, y Caplan Wyn Roberts yn diddanu cangen Caergybi yn festri Hyfrydle, Caergybi ar brynhawn Mercher, y 24ain o Hydref.

Bowlio Deg Môn 2018

Dyma luniau o noson Bowlio Deg Rhanbarth Môn. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan!        

PREMIERE BAFTA Cymru – FFILMIAU ARCHIF SINEMAES 2017

Poster Dangosiad Archif Oriel Môn   Poster

Bowlio Deg Môn

Llongyfarchiadau i Ganghennau Rhosmeirch a Bodwrog a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Môn. 1af – Cangen Rhosmeirch, 2il a 3ydd – Cangen Bodwrog.      
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Olwen Williams
  Pen y Bont, Y Fali, Ynys Môn, LL65 3EY
  01407 740 481
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883