Rhanbarth Y De-ddwyrain

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd! 8fed o Fedi, 2020

Mae’n amlwg bod aelodau’r gangen yn giamstars ar zoom bellach a braf felly oedd gweld llond sgrîn o wynebau cyfarwydd yn ein cyfarfod cyntaf ddechrau Medi. Pawb yn gysurus yn eu cartrefi ond eto yn gweld chwith am gwrdd go iawn! Serch hynny cawsom noson agoriadol ddifyr ac addysgiadol yng nghwmni’r afieithus Sara Huws (Waliau’n Siarad S4C). Hanes a chelf yw ei maes ac yn ystod ei gyrfa mae wedi gweithio’n agos gyda rhai o wrthyrchau hanes a ffigyrau mwyaf hynod Cymru, trwy ei gwaith yn Sain Ffagan, Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Cawsom flas ar ei phrofiadau gyda thema pwysigrwydd hanes merched mewn celf a phensaernïaeth yn gryf drwy’r cyfan. Eglurodd yr her o ddewis lleoliadau ar gyfer Waliau’n Siarad a’r cyfrifoldeb o gyfleu yr hanes a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd diogelu adeiladau sydd yn gymaint rhan o’n hanes. Hi yw cyd-sefydlydd yr East End Women’s Museum a difyr oedd clywed hanes y datblygiad pwysig yma a ninnau fel aelodau yn myfyrio oni ddylem fod yn arwain y gad ar gael Amugeddfa Menywod i Gymru?Byddwn y gangen yn cyfarfod drwy zoom yn fisol tan y bydd modd cyfarfod wyneb yn wyneb. Mae croeso cynnes I aelodau newydd. Os am ragor o wybodaeth cysylltwch a Rhianfoniog@hotmail.com neu Niabenaur@hotmail.com

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249