STAFF MERCHED Y WAWR

Tegwen Morris
Tegwen MorrisCyfarwyddwraig Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH
E-bost: swyddfa@merchedywawr.com
Ffôn: 01970 611 661
Jayne Jones
Jayne JonesRheolwr y Ganolfan Genedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH
E-bost: canolfan@merchedywawr.com
Ffôn: 01970 611 661

Delyth Rees
Delyth ReesSwyddog Gweinyddol Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH
E-bost swyddfa@merchedywawr.com
Ffôn: 01970 611 661

Miriam Garratt
Miriam GarrattSwyddog Cyllid Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH
E-bost: miriam@merchedywawr.com
Ffôn: 01970 611 661

Angharad Fflur Jones
Angharad Fflur JonesSwyddog Technegol a Gweinyddol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH
Ffôn: 01970 611 661

Swyddogion Datblygu

Jên Dafis
Jên DafisY De-ddwyrain a De Powys
E-bost: jen@merchedywawr.cymru
Ffôn: 07971 523 249
Anwen Williams
Anwen WilliamsGogledd Ddwyrain Cymru
Garnedd Isa, Peniel, Dinbych. LL16 4TD
E-bost: anwenwilliamsmyw@hotmail.co.uk
Ffôn: 01745 550 362
Jane Morgan
Jane MorganCaerfyrddin
E-bost: jane@merchedywawr.cymru
Ffôn: 01558 685 737
Hazel Thomas
Hazel ThomasCeredigion a Phenfro
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
Ffôn: 07973 840 285
Freda Jones Williams
Freda Jones WilliamsGogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
Maesgadfa, Cwmtirmynach, Y Bala LL23 7EB
E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk
Ffôn: 07870 402 482
Menna Lewis
Menna LewisSwyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
Ffôn: 07792 823 837

Swyddogion Hyrwyddo Clybiau Gwawr

Jên Dafis
Jên DafisDe Cymru
E-bost: jen@merchedywawr.cymru
Ffôn: 07971 523 249
Jane Morgan
Jane MorganCaerfyrddin
E-bost: jane@merchedywawr.cymru
Ffôn: 01558 685 737
Gwerfyl Eidda Roberts
Gwerfyl Eidda RobertsGogledd
E-bost: gwerfyl@merchedywawr.com
Ffôn: 07903 049 185