Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Glenda Jones, 1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG

Caerfyrddin:

Helen Davies, 7A San-y-Dderwen, Rhydargaeau, Caerfyrddin, SA32 7DQ

Ceredigion:

Owenna Davies, Cledlyn, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TF

Colwyn:

Jen Roberts, Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP

Dwyfor:

Mair Millar, Llys Awel, Ffordd Porthmadog, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HP

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Eirian Jones, Tŷ Mawr, Carrog, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9BH

Gorllewin Morgannwg:

Aldyth Williams, 55 Glanbran Road, Gellifedw, Abertawe, SA7 9PD

Maldwyn Powys:

Catrin Hughes, Llais Afon, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PW

Meirionnydd:

Olwen Jones, Erw Wen, Ty'n Braich, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9LX

Môn:

Olwen Williams, Pen y Bont, Y Fali, Ynys Môn, LL65 3EY

Penfro:

Bethan Picton Davies, Cwmbettws, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3PL

Y De-ddwyrain:

Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ

Ysgrifennyddion

Aberconwy:

Nan Williams ac Anwen Hughes, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst

Arfon:

Janet Roberts, Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET

Caerfyrddin:

Rhian Perks, Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE

Ceredigion:

Mair Jones, Hengoed, Heol Llyswen, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0ED

Colwyn:

Olwen Evans, Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP

Dwyfor:

Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST

De Powys:


Glyn Maelor:

Cheryl Williasm, Roesmeade, Llanrheadr Y.C., Dinbych, LL16 4NL

Gorllewin Morgannwg:

Mererid Morgan, Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE

Maldwyn Powys:

Avril Hughes, Neuadd Ddu, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PR

Meirionnydd:

Eirian Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys, SY20 9HS

Môn:

Catherine Jones , Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS

Penfro:

Awen Evans, Rhostwarch, Brynberian, Crymych, Sir Benfro, SA41 3TG

Y De-ddwyrain:

I'w phenodi

Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ

Arfon:

Alison Carden, 21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN

Caerfyrddin:

Eirlys Davies, 66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH

Ceredigion:

Nesta Evans, Rhandir, Heol Llyn y Frân, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JW

Colwyn:

Meinir H. Jones, Tŷ'r Efail, Groes, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5RS

Dwyfor:

Gwyneth Griffiths, Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX

De Powys:


Glyn Maelor:

Nesta Gibson, 2 Hafan Deg, Parc Bryn Coch, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1YX

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffudd, 41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ

Meirionnydd:

Bethan Edwards, Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA

Môn:

Margaret Roberts, Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA

Penfro:

Elfair Jones, Foel Meini, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7SB

Y De-ddwyrain:

Eirwen Williams, 26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

Jane Morgan, jane@merchedywawr.cymru

Ceredigion:

Hazel Thomas, E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys

Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Menna Lewis, E-bost: menna@merchedywawr.cymru

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

Hazel Thomas, E- bost: hazel@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, E-bost jen@merchedywawr.cymru